ГКП на ПХВ "Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница"

Какую помощь получают застрахованные в системе ОСМС граждане?

Әр қазақстандық, онымен міндетті сақтандыруға жарналардың төленуіне, төленбеуіне қарамастан, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін (ТМККК) ала алады. Мемлекет барлық тұрғындар үшін жедел жәрдем мен санитарлық авиация, әлеуметтік маңызды аурулар (онкологиялық аурулары, туберкулез, қант диабеті және басқа) кезінде және шұғыл жағдайларда медициналық көмекке, сондай-ақ алдын алу егулерге кепілдік береді.

МӘМС енгізумен, емделуші келесіні алады:
1) Кез келген, оның таңдауы бойынша, мемлекеттік немесе жеке емханадағы медициналық көмекті. Оған МӘМС пакеті шегінде, дәрігер қабылдауынан бастап, тереңдетілген тексерулер мен қымбат тұратын операцияларға дейін барлық қызметтер көрсетіледі.
2) Жоғары біліктілікті көмек, өйткені енді ауруханалар мен емханалар МӘМС пакетіне кіретін сапалы қызметтер көрсетуге Қордан ақшаны алатын болады.
3) Тегін және қолжетімді дәрі-дәрмектер. Қор дәріханалар қызметтерінің төлеуін өзіне алады.
4) Егер емделуші ем алудағы бас тарту немесе нашар қызметтер сапасына кезіксе, онда ол 1406 нөмірі бойынша байланыс-орталығына өтінуі мүмкін. Қор емханалардың қатаң іріктелуін, қызмет көрсету сапалығының қатаң бақылануын жүргізеді, өтініштер бойынша тексерулерді белгілейді және шара қабылдайды.
5) Денсаулық сақтау электрондық жүйесіндегі жеке кабинеті арқылы өзінің денсаулығы туралы толық ақпаратты.

Сақтандырылған тұрғындар үшін тегін қызметтер пакетіне сонда не кіреді?
 Амбулаторлық-емханалық көмек: емханалардағы емдеу, дәрігерлердің қабылдауы, зертханалық қызметтер, диагностика және манипуляциялар.
 Стационарлық көмек — ауруханаларда жоспарлы тәртіпте емдеу.
 Стационар алмастыратын көмек — күндізгі стационарларда емдеу.
 Жоғары технологиялық медициналық қызметтер — күрделі және бірегей медициналық технологияларды (КТ, МРТ, ПТР, ИФТ, жоғары технологиялық операциялар және басқа) қолдана отырып орындалатын медициналық көмек.
 Амбулаторлық-емханалық көмек көрсету кезінде, дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету.

Ал Сіз сақтандырылдыңыз ба? 

 

Каждый казахстанец, вне зависимости от того, заплатил он взносы на обязательное страхование или нет, может получить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Государство гарантирует для всего населения скорую помощь и санитарную авиацию, медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях (онкозаболевания, туберкулез, сахарный диабет и др.) и в экстренных случаях, а также профилактические прививки.

С внедрением ОСМС пациент получит:
1) Медицинскую помощь в любой, по его выбору, государственной или частной клинике. Ему окажут все услуги, начиная с приема врача до глубоких обследований и дорогостоящих операций в рамках пакета ОСМС.
2) Высококвалифицированную помощь, ведь теперь больницы и поликлиники будут получать деньги от Фонда за оказание качественных услуг, входящих в пакет ОСМС.
3) Бесплатные и доступные лекарства. Фонд возьмет на себя оплату услуг аптек.
4) Если пациент столкнулся с отказом в лечении или с плохим качеством услуг, то он может обратиться в контакт-центр по номеру 1406. Фонд будет вести строгий отбор клиник, жестко контролировать качество оказания услуг, назначать проверки по обращениям и принимать меры.
5) Полную информацию о своем здоровье через личный кабинет в электронной системе здравоохранения.

Что же тогда входит в пакет бесплатных услуг для застрахованного населения?
 Амбулаторно-поликлиническая помощь: лечение в поликлиниках, прием врачей, лабораторные услуги, диагностика и манипуляции.
 Стационарная помощь — лечение в больницах в плановом порядке.
 Стационарозамещающая помощь — лечение в дневных стационарах.
 Высокотехнологичные медицинские услуги — медицинская помощь, выполняемая с применением сложных и уникальных медицинских технологий (КТ, МРТ, ПЦР, ИФА, высокотехнологичные операции и другие).
 Обеспечение лекарствами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.

А Вы застрахованы? 

 

#МСҚ #МӘМС #ОСМС #медицина #ФСМС #Казахстан #SaqtandyryBot #сақтандыру #БЖТ #БірыңғайЖиынтықТөлем #медицинскоестрахование #взносы #отчисления #ЕСП